2022

Delegater

Generated by wpDataTables
2022

ENERGIBRANSJENS

INNKJØP OG KONTRAKTSKONFERANSE

31. nai – 01. juni – clarion hotel Air – sola

FAGLIG INNHOLD & PRAKTISKE SPØRSMÅL

konferanse@innkjopskonferansen.no

SPONSOR & UTSTILLING

Henrik Svanæs
Tlf: +47 482 98 367
E-post:henrik@energimedier.no