- NETTVERKSARENA SIDEN 2013 -

ENERGIBRANSJENS INNKJØPS- OG KONTRAKTSKONFERANSE

31. mai - 1. juni 2023
Clarion hotel air - Sola

ANSKAFFELSER I EN KRISETID

Den 11. Energibransjens Innkjøps- og Kontraktkonferanse ​

NETTVERKSARENA SIDEN 2013

Global usikkerhet med krig og pandemi, internasjonalt sviktende verdikjeder, mangel på sentrale råvarer og komponenter, underskudd på kvalifisert arbeidskraft, lange bestillingstider, fluktuerende priser og stigende risiko, faste kontrakter som krever krisehåndtering underveis, økte energikostnader, ønske om geografisk nærhet til leverandører og stadig strengere krav til miljø og sosial bærekraft.

Hvordan man innretter anskaffelsesfunksjonen i krisetid er hovedtema når innkjøps-, kontrakts- og supply chain managers fra energibransjen og storbrukere av energi samles til erfaringsutveksling og nettverksbygging på den 11. utgaven av Energibransjens Innkjøps- og Konferanse i Stavanger 31. mai – 1. juni 2023. 

Konferansen gir en bred oversikt over hvordan store norske energiprodusenter og energibrukere vurderer markedssituasjonen. Selskapene deler scenen med en eller flere av sine leverandører for å vise hvordan partene samarbeidet om kreative løsninger. Noen sentrale problemstillinger som vil bli adressert:

Hvordan kan man forutse en krisehåndtering i en antatt fast kontrakt? Hvor langt ned i verdikjeden bør man sjekke for å avsløre svikt som påvirker totalleveransen? Bør varelageret legges om fra «just in time» til «just in case»? Hvordan sikrer man pålitelige leverandører nær eget hjemmemarked? Eller standardiserer komponenter i egen produksjon, ved å ta i bruk ny teknologi, som 3D printing? Eller fokuserer på produktutvikling med sterkere krav til bruk og gjenvinning? Eller utvikler alternative kontrakter og kobler ens innkjøpsrutiner enda tettere mot kundens behov gjennom digitale analyseverktøy? Eller hvordan deler man sensitiv informasjon i egen verktøykasse med andre for å få bedre resultater? 

Utfordringer som vil bli belyst for å effektivisere ens anskaffelsesfunksjoner:

-Omlegging av varelager fra «just in time» til «just in case»
-Sikre robuste leverandører nærmere hjemmemarkedet.
-Standardisering av komponenter.
-Fleksibilitet fra produktutvikling til bruk og gjenvinning.
-Alternative kontraktsformer.
-Risikovurderinger for hvor flaskehalser oppstår.
-Nye innkjøpsrutiner.
-Digitale analyseverktøy som kobles tettere til ens behov.

Energibransjens Innkjøps- og Kontrakts konferanse ble startet i 2013 og er Norges største i sitt slag, med 240 deltakere fra 90 selskaper i 2022.

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Offshore Media Group
Tone Rølland

Tone Rølland

Komiteleder

Contract & Procurement Manager - AkerBP

KONFERANSEKOMITÉ

RepresentantSelskap

Tone Rølland (komitéleder)

AkerBP

Heidi Jørgensen

Achilles

Cato Erikstad Gundersen

Lyse

Jacob F. Bull

Advokatfirmaet Thommessen AS

Annethe Gjerde

Vår Energi

Kjetil Forfang

Inventura

Helge Keilen

Offshore Media Group

Ulf Rosenberg

Rosenberg Kommunikasjon

tilbakeblikk 2022

Kort om konferansen

Innkjøps og Kontrakts konferansen er en nettverksarena der alle som arbeider med kontrakts- og anskaffelsesprosesser i norsk energiklynge samles for å få

Inspirasjon og innsikt på tvers av bransjegrensene. Målet er å videreutvikle næringen mot det grønne skiftet samtidig som lønnsomhet ivaretas. Liksom sikkerhet er et felles ansvar der industrien deler kunnskap og erfaring, skal EIK videreføre denne samhandlingen når det gjelder bærekraft og redusert karbonfotavtrykk.

0 +
Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
2
Dager

Meld deg på idag!

8 900,-

eks. mva

24 900,-

eks. mva

49 900,-

eks. mva

89 900,-

eks. mva

Påmelding

Medvirkende selskaper 2022