- NETTVERKSARENA SIDEN 2013 -

ENERGIBRANSJENS INNKJØPS- OG KONTRAKTSKONFERANSE

29. - 30. Oktober 2024
Clarion hotel Air - Sola

Hovedsponsor

FULL KAPASITET KREVER INNOVATIVE LØSNINGER

Møteplassen for alle innen innkjøp, kontrakt og supply chain

«Energibransjens Innkjøps- og Kontraktskonferanse (EIK) er en årlig fagkonferanse som siden 2013 har vært målrettet mot alle i norsk olje/gass og energibransje som arbeider med innkjøp, kontrakt og logistikk. Med foredrag, paneldebatter, diskusjoner og sosialt samvær bidrar konferansen til viktig nettverksbygging og erfaringsoverføring.»

Energiselskaper og deres leverandører arbeider for tiden under høytrykk for å gjennomføre vedtatte prosjekter innen nybygg og drift. Men med arbeidsmengden kommer også uforutsette problemer; kapasitetsutfordringer hos leverandørene, mye feilretting, vansker med materialleveranser og mangel på kompetent personell. Slike utfordringer krever innovative løsninger, også innen tradisjonelle områder som innkjøp, kontrakt og logistikk. Hvordan operatørene sammen med sine leverandører tar i bruk nye logistikkløsninger, strategiske anskaffelser, endrete innkjøpsrutiner, overvåking av marked og risikoer i leveringskjeden samt mer fleksible kontrakts- og prisformater, er hovedtema for Energibransjens Innkjøps- og Kontraktskonferanse (EIK) på Clarion Air Hotel, Sola den 29-30. oktober 2024.

Konferansen dekker nøkkelområdene innkjøp, kontrakt og logistikk, og er spesielt rettet mot alle som jobber innen disse feltene. Over to dager vil fagpersoner i selskaper som Equinor, AkerBP, Vår Energi, Aker Solutions, Aibel, Statkraft og Statnett legge frem resultater fra sitt arbeid innen de ulike områdene. Energibransjens overgang til det grønne skiftet får fokus, og vil suppleres med innlegg rundt teknologiske kvantesprang som Kunstig Intelligens (AI). Gjennom konkrete case studies får deltagerne ta del i erfaringsoverføring, ny innsikt og nettverksbygging.

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Energy Media Group
Tone Rølland

Tone Rølland

Komiteleder

Contract & Procurement Manager - AkerBP

KONFERANSEKOMITÉ

RepresentantSelskap

Tone Rølland (komitéleder)

AkerBP

Linda Kåda Høiland, VP Supply Chain - Operations

Equinor

Eva Fagernes, VP Supply Chain Management

Vår Energi

Jacob Bull, partner/advokat

Advokatfirmaet Thommessen AS

Kjetil Forfang, Head of Strategic Sourcing

Aker Horizons

Cato Erikstad Gundersen, Head of Operations Sørvest

KPMG

Helge Keilen, Redaktør

Energy Media Group

tilbakeblikk 2023

Kort om konferansen

EIK arrangeres for 11. gang, og har samlet opptil 600 deltagere. Konferansen går over to dager, og er den eneste i sitt slag i Norge. De viktigste aktører innen olje/gass og kraftbransjen er representert med faglige innlegg, som viser hvordan man sammen med leverandørene har funnet nye og innovative løsninger innen innkjøp, kontrakt og supply chain. Konferansen har stor nytteverdi for alle som arbeider innen disse områdene, og med sitt læringspotensiale også relevant for andre bransjer og forretningsområder.

0 +
Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
2
Dager

Meld deg på idag!

8 900,-

eks. mva

24 900,-

eks. mva

49 900,-

eks. mva

89 900,-

eks. mva

Påmelding

Medvirkende selskaper