- NETTVERKSARENA SIDEN 2013 -

ENERGIBRANSJENS INNKJØPS- OG KONTRAKTSKONFERANSE

29. - 30. Oktober 2024
Clarion hotel Air - Sola

Hovedsponsor

ENDRINGSPROSESSER

Konferansen for alle innen innkjøp, kontrakt og logistikk

Hvordan vurderer sentrale aktører i norsk energibransje fremtidens innkjøp, kontrakt og supply chain management, og hvordan vil deres vurderinger påvirke din bedrift? Hvordan kan manglende kapasitet på ekspertise og kritisk utstyr påvirke fremdriften i prosjektene? Hvordan forbereder man seg på introduksjon av nye logistikkløsninger, mer fleksible kontrakts- og prisformater, bedre strategiske anskaffelser, endrede innkjøpsrutiner, og bedre overvåkning av marked og risiko i leveringskjeden? Endringsprosesser er hovedtema for Energibransjens Innkjøps- og Kontrakts konferanse (EIK) på Clarion Hotel Air, Sola 29-30. oktober 2024.

Konferansen er den eneste i sitt slag. Over to konsentrerte dager vil fagpersoner på toppnivå i selskaper som Equinor, Aker BP, Vår Energi, Aker Solutions og Aibel presentere sine planer og tanker. Case studies viser hvordan de store bransjeaktørene har løst konkrete utfordringer sammen med sine leverandører, og gir verdifull innsikt og erfaringsoverføring for deltakerne.

Rammesak: «Energibransjens Innkjøps- og Kontrakts konferanse (EIK) er en årlig fagkonferanse som siden 2013 har vært målrettet mot fagfolk på alle nivåer i norsk energibransje som arbeider med innkjøp, kontrakt og logistikk. Med foredrag, paneldebatter, diskusjoner og sosialt samvær bidrar konferansen til viktig nettverksbygging og erfaringsoverføring.»

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Energy Media Group
Tone Rølland

Tone Rølland

Komiteleder

Supply Chain Manager, Alvheim projects - AkerBP

KONFERANSEKOMITÉ

RepresentantSelskap

Tone Rølland (komitéleder)

AkerBP

Linda Kåda Høiland, VP Supply Chain - Operations

Equinor

Eva Fagernes, VP Supply Chain Management

Vår Energi

Jacob Bull, partner/advokat

Advokatfirmaet Thommessen AS

Cato Erikstad Gundersen, Head of Operations Sørvest

KPMG

Kjetil Forfang, Senior Manager

Inventura

Helge Keilen, Redaktør

Energy Media Group

tilbakeblikk 2023

Kort om konferansen

EIK arrangeres for 11. gang, og har samlet opptil 600 deltagere. Konferansen går over to dager, og er den eneste i sitt slag i Norge. De viktigste aktører innen olje/gass og kraftbransjen er representert med faglige innlegg, som viser hvordan man sammen med leverandørene har funnet nye og innovative løsninger innen innkjøp, kontrakt og supply chain. Konferansen har stor nytteverdi for alle som arbeider innen disse områdene, og med sitt læringspotensiale også relevant for andre bransjer og forretningsområder.

0 +
Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
2
Dager

Meld deg på idag!

8 900,-

eks. mva

24 900,-

eks. mva

49 900,-

eks. mva

89 900,-

eks. mva

Påmelding

Medvirkende selskaper