- NETTVERKSARENA SIDEN 2013 -

ENERGIBRANSJENS INNKJØPS- OG KONTRAKTSKONFERANSE

31. mai - 1. juni 2023
Clarion hotel air - Sola

Hovedsponsor

Anskaffelser i krisetid

Møteplassen for alle innen innkjøp, kontrakt og supply chain

Innkjøps- og Kontraktskonferansen er årets viktigste møteplass for alle som arbeider innen innkjøp, kontrakt eller supply chain. Erfaringsoverføring over tradisjonelle selskaps- og bransjegrenser er målsetningen. Her gis innsikt i håndtering av risiko, nye kontraktsmodeller, endrede anskaffelsesprosesser, smartere supply chains og bedre incentivmodeller som sikrer nødvendig videreutvikling av ens selskap. 

Årets konferanse fokuserer på hvilken innvirkning pandemi, krig og inflasjon og usikre forsyningslinjer har på leverandørkjede og drift. Det blir også presentasjoner av «Hard Case», der man viser hvordan en utfordring ble løst gjennom god og nyskapende samhandling med leverandørene.  

Konferansen gir innspill til hvordan man forholder seg til Offentlighetsloven, Best Value Practice, trusselbildet rundt cyber security og fordeler ved 3D produksjon. Paneldebatter følger etter hver hovedbolk. Selskaper som Equinor, AkerBP, Vår Energi, Statnett, Orkla, Aker Solutions, TechnipFMC, Yara, Jotun, Sykehusinnkjøp og Det norske Forsvaret utdyper hvordan de forholder seg til samarbeidspartnere og underleverandører. Både nåværende og fremtidige leverandører på alle nivåer kan finne lærdom for egen drift i disse spennende presentasjonene.

EIK ble startet i 2013 og hadde 200 deltakere fra 90 selskaper i 2022.

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Energy Media Group
Tone Rølland

Tone Rølland

Komiteleder

Contract & Procurement Manager - AkerBP

KONFERANSEKOMITÉ

RepresentantSelskap

Tone Rølland (komitéleder)

AkerBP

Heidi Jørgensen

Achilles

Cato Erikstad Gundersen

Lyse

Jacob F. Bull

Advokatfirmaet Thommessen AS

Annethe Gjerde

Vår Energi

Kjetil Forfang

Inventura

Helge Keilen

Energy Media Group

Ulf Rosenberg

Rosenberg Kommunikasjon

tilbakeblikk 2022

Kort om konferansen

Innkjøps og Kontrakts konferansen er en nettverksarena der alle som arbeider med kontrakts- og anskaffelsesprosesser i norsk energiklynge samles for å få

Inspirasjon og innsikt på tvers av bransjegrensene. Målet er å videreutvikle næringen mot det grønne skiftet samtidig som lønnsomhet ivaretas. Liksom sikkerhet er et felles ansvar der industrien deler kunnskap og erfaring, skal EIK videreføre denne samhandlingen når det gjelder bærekraft og redusert karbonfotavtrykk.

0 +
Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
2
Dager

Meld deg på idag!

8 900,-

eks. mva

24 900,-

eks. mva

49 900,-

eks. mva

89 900,-

eks. mva

Påmelding

Medvirkende selskaper 2022