- NETTVERKSARENA SIDEN 2013 -

ENERGIBRANSJENS INNKJØPS- OG KONTRAKTSKONFERANSE

31. mai - 1. juni 2023
Clarion hotel air - Sola

Anskaffelser i en krisetid – Lessons learned

NETTVERKSARENA SIDEN 2013

Innkjøps- og Kontraktskonferansen er årets viktigste møteplass for erfaringsoverføring for alle som arbeider med innkjøp, kontrakt eller supply chain. Her utveksler selskaper som Equinor, AkerBP, Vår Energi, Statnett, Aker Solutions og TechnipFMC erfaringer, og henter inspirasjon fra industriselskaper som Yara og Jotun samt fra statlige selskaper som Sykehusinnkjøp og Det norske Forsvaret.

Denne 11. utgaven av konferansen redegjøre for hvilken innvirkning pandemi, krig og inflasjon og usikre forsyningslinjer har på leverandørkjede og drift, herunder håndtering av risiko, endrede anskaffelsesprosesser, nye verktøy og incentivmodeller for å nå kontrakts målene. Man presenterer et «Hard Case» sammen med en utvalgt leverandør, som viser hvordan en utfordring ble løst gjennom god og nyskapende samhandling.  Alt dette gjør konferansen spesielt interessant for ansatte innen mindre bedrifter, uansett bransjetilhørighet.

Konferansen gir også faglig påfyll om hvordan man forholder seg til Offentlighetsloven, hva Best Value Practice innebærer, hvordan cyber security fungerer og hvilke fordeler 3D produksjon innebærer.
Paneldebatter følger etter hver hovedbolk. Konferansespråket er norsk.

EIK hadde 240 deltakere fra 90 selskaper i 2022.

Helge Keilen

Helge Keilen

Redaktør Energy Media Group
Tone Rølland

Tone Rølland

Komiteleder

Contract & Procurement Manager - AkerBP

KONFERANSEKOMITÉ

RepresentantSelskap

Tone Rølland (komitéleder)

AkerBP

Heidi Jørgensen

Achilles

Cato Erikstad Gundersen

Lyse

Jacob F. Bull

Advokatfirmaet Thommessen AS

Annethe Gjerde

Vår Energi

Kjetil Forfang

Inventura

Helge Keilen

Energy Media Group

Ulf Rosenberg

Rosenberg Kommunikasjon

tilbakeblikk 2022

Kort om konferansen

Innkjøps og Kontrakts konferansen er en nettverksarena der alle som arbeider med kontrakts- og anskaffelsesprosesser i norsk energiklynge samles for å få

Inspirasjon og innsikt på tvers av bransjegrensene. Målet er å videreutvikle næringen mot det grønne skiftet samtidig som lønnsomhet ivaretas. Liksom sikkerhet er et felles ansvar der industrien deler kunnskap og erfaring, skal EIK videreføre denne samhandlingen når det gjelder bærekraft og redusert karbonfotavtrykk.

0 +
Delegater
0 +
Utstillere
0
Foredragsholdere
2
Dager

Meld deg på idag!

8 900,-

eks. mva

24 900,-

eks. mva

49 900,-

eks. mva

89 900,-

eks. mva

Påmelding

Medvirkende selskaper 2022