2022

31. MAI – 01.JUNI -CLARION HOTEL AIR – SOLa

2022

31. mai – 01. juni

Clarion hotel Air – sola

Energibransjens innkjøp og kontraktskonferanse

Energibransjen er i rivende utvikling, med strengere regelverk og økte krav om fornybar satsing. Hvordan kan kontrakts- og anskaffelsesprosessen støtte opp om det grønne skiftet?

Hvordan kan nye krav til bærekraft i leverandørkjeden bidra til å oppnå redusert karbonavtrykk? Vil mangel på erfarne fagfolk i innkjøps og kontraktmiljøene kunne endre risikobildet? Vil endrete krav til kvalifisering av leverandører bli nødvendige? Og ikke minst: hvordan vil det grønne skiftet legge ekstra press på mindre leverandører?

Dette er temaer som debatteres når innkjøps-, kontrakts- og supply chain managers fra oljeselskaper, kraftselskaper og annen fornybar energibransje møter leverandørindustrien til erfaringsutveksling og nettverksbygging på Energibransjens innkjøps- og kontrakts konferanse (EIK) i Stavanger 31. mai – 1. juni 2022. EIK ble avholdt første gang i 2013 og har hatt opptil 600 deltagere fra hele bransjen.

Hovedsponsor

Konferanse sponsor

Påmelding

DELTA SOM SPONSOR ELLER UTSTILLER

Program 31. mai – dag 1

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 
09:00 – 09:05
Åpning  av innkjøp og kontraktskonferansen

Redaktør Offshore Media Group : Helge Keilen

09:05 – 09:30
Taksonomien – ikke noen steder å gjemme seg.

Fra 1. januar 2022 er EUs taksonomi en del av norsk rett. Banker og finansinstitusjoner må rapportere i hvilken grad kapitalen benyttes til bærekraftige aktiviteter.

Også store børsnoterte selskaper er pålagt å rapportere om i hvilken grad deres omsetning kommer fra bærekraftige aktiviteter, og det er forventet at kretsen av rapporteringspliktige vil utvides frem mot 2025. I denne verden vil den forurensende leverandør, uansett størrelse, ikke ha noe sted å gjemme seg. Foredragsholderne er eksperter på taksonomien og vil belyse fremtidig konsekvens for mindre og mellomstore leverandører.

Advokatfirmaet Thommessen

Ingrid Solum (Senior avdokat), Henrik Fabian Torgrimsby (senioradvokat)

09:30 – 09:55
ENERGILANDSKAP I DRASTISK ENDRING

Etter to år med volatile energipriser, virket det som 2022 skulle bringe en gradvis retur til normalen, hvor fokuset på EU’s Fit-for-55 hadde satt hovedagendaen for veien videre i Europa. Men 2022 har allerede vist at energilandskapet er i drastisk endring, hvor energisikkerhet og drastisk økte råvarepriser har satt spørsmålstegn med veien videre. Hva vil skje – og hvordan vil det angå min bedrift.?

Rystad Energy

Vegard Wiik Vollset – VP leader of Rystad Renewable Energy Research Team

09:55 – 10:20
Klimautslipp og vår forsyningskjede

Equinor har satt ut en ambisiøs vei mot netto null klimautslipp i 2050, med mål om å gradvis adressere scope 1, 2 og 3. Vår forsyningskjede er en avgjørende bidragsyter til dette målet, og vi vil dele noen perspektiver på de resulterende implikasjonene for operatører og leverandører.

Equinor ASA

Stian Vere. VP Supply chain

10:20 – 10:50
Pause
Møt bedrifter i utstillerområdet for nettverksbygging og mingling.

10:50 – 11:15
Strategiske valg

Aker BP jobber med strategiske partnere i åtte allianser som planlegger og gjennomfører driften av feltene på norsk sokkel. Selskapet har tatt en ledende rolle i digitaliseringen og visjonen er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet. I innlegget diskuteres hva selskapet gjør for å trekke inn utstyrsleverandører tidligere i prosjektene og videreføring av relasjoner til leverandører fra prosjektfasen og inn i driftsfasen. Det åpnes også for en diskusjon rundt hvordan dette kan påvirke samarbeids- og kompensasjonsformer.

 AkerBP

Kenneth Byrkjedal – Supply Chain Manager projects

 

11:15 – 11:40
Supply chain på tvers av industrier og landegrenser

Hvordan kan en standardisert/transparent leverandør kvalifisering og auditering lokalt og globalt bidra til å sikre en bærekraftig Supply Chain prosess på tvers av industrier.

Achilles

Heidi Elisabeth Jørgensen – VP for ESG and sustainable solutions

11:40 – 12:05
Fra gass til gastronomi

I dette innlegget diskuterer Yara forholdet til hele sin verdikjede fra gass til gastronomi, herunder olje- og gassbransjen, med krav om ansvarlig forretningsførsel og grønn omstilling til hydrogen og nullutslipp.

Yara

Bernhard Stormyr  – VP Sustainability Governance

12:05 – 12:30
Rundbordsdiskusjon

12:30 – 13:30
Lunsj

13:30 – 13:55
Kjente og potensielle risikoer

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og en global markedsaktør innen energihandel. Blant leverandørene finnes alt fra store internasjonale selskaper til mindre, lokale bedrifter som dekker flere sektorer. I innlegget diskuteres hvordan Statkraft gjennom prekvalifisering, evaluering og kontraktsinngåelse undersøker leverandører basert på kjente og potensielle risikoer knyttet til aktiviteter, opprinnelsesland og produkt

Statkraft

Audun Olstad – Vice sustainable supply chain

13:55 – 14:20
Bærekraft i arbeidsprosessene til kontrakt og innkjøp

Lundin Energy sin virksomhet skal bli karbonnøytral fra 2023. Det innebærer blant annet at vi skal bruke anskaffelsesprosessene for å sikre utslippsreduksjoner i forsyningskjedene. Bærekraft er implementert i arbeidsprosessene til kontrakt- og innkjøpsavdelingen, slik at fokus på karbonfotavtrykk er med hele veien fra kontraktsstrategi, prekvalifisering, evaluering og valg av leverandører til oppfølging og måling av leverandørene.

Lundin Energy Norway AS

Tone Rølland – Contracts Manager, Drilling & Well and Exploration

14:20 – 14:45
Oljebaser og nye kontraktsformater

For å lykkes med det grønne skiftet må norske oljebaser finne nye måter å samarbeide med alle aktørene på basen og etablere nye kontraktsformater som reduserer karbonavtrykket. Case study fra Saga Fjordbase i Florø

BDO

Atle Sundøy, Partner

14:45 – 15:00
Rundbordsdiskusjon

15:00 – 15:30
Pause
15:30 – 15:55
Lyse

Lysekonsernet arbeider med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifisering og digitalisering av Norge. Konsernets mål er å bli klimanøytralt og bidra til betydelige utslippskutt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målene skal nås gjennom å øke produksjonen av fornybar energi ved å fornye eksisterende anlegg, og ta posisjon innen biogassproduksjon, karbonfangst og havvind. Hvordan Lyse skal oppnå disse målene sammen med sine leverandører, er temaet for dette innlegget.

Lyse AS

Cato Erikstad Gundersen – Direktør konsernanskaffelser

 

15:55 – 16:20
Veien mot fornybar – med våre leverandører

Med sin lange erfaring fra nybygg og modifikasjoner innen olje og gassbransjen har Aibel tatt spranget over mot fornybar, med elektrifisering av oljeplattformer og bygging av tre nye plattformer på verdens største offshore vindfarm på Dogger bank i Nordsjøen. Hva dette innebærer av omstilling i forhold til gjennomførings-modeller og løsninger og hvordan dette igjen påvirker underleverandørene, vil stå sentralt i denne presentasjonen. Langsiktig leverandør-samarbeid og partnerskap er nøkkelen til suksess når det kommer til utvikling av fremtidens konsept-løsninger og forretnings-muligheter.

Aibel

Liv Runi Syvertsen – SVP Business Development and Supply Chain Management

19:00 – 23:00
Konferansemiddag

Aperitiff – utstillerområdet (19.00-20.00)

Festmiddag  (20.00-23.00) 

Gjesteartist: Ingrid Bjørnov

 

Program 1. juni – dag 2

Med forbehold om endringer.

09:00 – 09:10
Oppsummering dag 1

Redaktør Offshore Media Group : Helge Keilen  

 

09:10 – 09:35
Vår Energi

Bærekraftsmål. Contracts and Procurement sin rolle på veien mot måloppnåelse

 Annethe Gjerde – VP contracts and procurement

 

09:35 – 10:00
 Hvordan klimamål påvirker våre innkjøp

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Selskapet har som målsetning å redusere klimagassutslipp fra utbygging og drift av kraftnettet med 25 prosent i 2025. Hvordan denne målsetningen vil påvirke utslipp fra egen virksomhet og innkjøp av varer og tjenester er hovedtema for dette innlegget.

Statnett

Tor Solberg – Leder kategori og bærekraft

10:00 – 10:25
Kvalifisering – lokalt og internasjonalt

 

Magnet JQS er et leverandørregister og en tjeneste som støtter kvalifisering av leverandører, og der operatørene har et felles årlig JQS revisjonsprogram. Etter 3 år har over 2000 leverandører og 7000+ brukere blitt registrert. I innlegget drøftes hvordan JQS revisjonene bidrar til økt pålitelighet av leverandørers egenevaluering i Magnet JQS, redusert kost i form av redusert arbeidsmengde for operatører og leverandører, og identifisering av forbedringsområder. Innlegget vil også berøre Equinor sin bruk av tjenesten i alle forretningsområder både lokalt i Norge og ute i verden.

Norsk olje og gass

Tove Elin Henriksen – Service Responsible Magnet JQS

Svein Omdal – Project leader supply chain Equinor

 

10:25 – 10:35
Rundebordsdiskusjoner 
10:35 – 11:05
Pause
11:05 – 11:30
Bærekraft i verdikjeden og grønn aluminium innen 2030

Norsk Hydro ASA er ett ledende industri selskap innen fornybarenergi og aluminium, med 30 000 ansatte fordelt på 140 lokasjoner i 40 land. Med mer enn hundre års erfaring med fornybar energi er selskapet en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil, og utvikler nye forretningsmuligheter innen både fornybar energi, hydrogen og batterier. Selskapet planlegger å levere sine første kommersielle volumer med nær null CO2-utslipp i 2022, og ser videre på produksjon av karbonfri og grønn aluminium innen 2030. I innlegget diskuteres hvordan selskapet jobber med bærekraft i verdikjeden for å nå sine bærekraftmål.

Hydro

Jørgen Hanson – CSR Manager – Corporate Social Responsibility

11:30 – 11:55
Leverandørers rolle i det grønne skiftet

I dette innlegget presenterer ConocoPhillips eksempler på leverandørers bidrag til utslippsreduksjoner i sine operasjoner.

ConocoPhillips

Mons Freng Svendsen, Manager supply chain

11:55 – 12:25
Endringsreise med Nye Veier

NV deler erfaringer med nye metoder for gjennomføring av offentlige konkurranser og skjerpede krav til bærekraft i en konservativ veibransje. Hvordan ser fremtiden ut?

Nye Veier AS

Asbjørn Nilsen Aadnevig – Direktør HMS, HR og seriøsitet og Bjørn Børseth – Direktør kontrakt og marked

 

12:25 – 12:30
Oppsummering og avslutning

Redaktør Offshore Media Group : Helge Keilen 

12:30- 13:30
Lunsj

Medvirkende selskaper

2022

ENERGIBRANSJENS

INNKJØP OG KONTRAKTSKONFERANSE

31. nai – 01. juni – clarion hotel Air – sola

FAGLIG INNHOLD & PRAKTISKE SPØRSMÅL

konferanse@innkjopskonferansen.no

SPONSOR & UTSTILLING

Henrik Svanæs
Tlf: +47 482 98 367
E-post:henrik@energimedier.no