Om INK

EKSISTERER DIN BEDRIFT I 2022?

27-28. september 2017, Clarion Hotel Energy, Stavanger
Norsk oljebransje er inne en dramatisk omstilling der delingsøkonomi, standardisering og teknologisk revolusjon vil skape nye konstallasjoner og samarbeid over tradisjonelle grenser. Hvilke endringsprosesser kreves for at ditt selskap og dine arbeidsoppgaver skal overleve de neste fem årene? (mer…)

Speakers

Møt innkjøpstoppene på konferansen.

Hans Andersson

Aker Solutions

Alexandra B. Gjørv

SINTEF

Geir Løland

Petroleumstilsynet

Johan Mohr

Lundin Norge

Konferanseprogram

Klikk på Program i menyen for å se deltajer om konferanseprogrammet.

 • 09:00 - 09:10

  Oljeindustriens fremtid og utfordringer (OMG)

  Oljeprisfall og påfølgende kostnadskutt har gjort norsk oljeleverandørindustri svært sårbar og bransjen står overfor tunge omstillinger. Hvordan sikres at norsk kompetanse og leverandørmangfold opprettholdes og hvilke bedrifter og posisjoner vil overleve?
  Glenn Stangeland, Redaktør, Petro.no
  John Økland, Journalist, Petro.no

  Speakers:

  Glenn Stangeland

  John Økland

 • 09:10 - 09:35

  Det nye arbeidslivet (SINTEF)

  Er oljeindustrien forberedt på fremtidens nye krav og utfordringer? Store globale samfunnsutfordringer, permanent lavere oljepris og ny teknologi kommer til å skape et helt nytt privat og offentlig arbeidsliv. Hva er nødvendig for å lykkes?
  Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, Sintef

  Speakers:

  Alexandra B. Gjørv

 • 09:35 - 10:00

  Målet er å halvere kostnaden på norsk sokkel (KonKraft)

  Hvordan sikrer vi at kostnadsreduksjonene fører til varige og langsiktige endringer med høy norsk andel, og at vi med hjelp av digitale løsninger, automatisering og robotisering kan standardisere og forenkle så produksjonskostnadene på norsk sokkel halveres til 3-4 dollar per fat.
  Walter Qvam, Prosjektleder, "Konkuransekraft - norsk sokkel i endring", KonKraft

  Speakers:

  Walter Qvam

 • 10:00 - 10:15

  Rundebordsdiskusjon – scenen settes

  Hvordan fører kostnadsreduksjonene til varige endringer hvordan møter mitt selskap utviklingen ?

 • 10:15 - 10:30

  Spørsmål fra salen

  Alexandra Bech Gjørv og Walter Qvam svarer på spørsmål og synspunkter fra salen.

  Speakers:

  Alexandra B. Gjørv

  Walter Qvam

 • 10:30 - 11:00

  Pause – møt utstillerne.

  Påfyll av kaffe og mulighet til å besøke utstillerne på konferansen.

 • 11:00 - 12:20

  SESJON: Operatørene har ordet

  De norske operatørene presenterer sine innkjøpsstrategier og sine perspektiver på fremtiden.

  Speakers:

  Cecilie Tefre

  Nils Svanberg

  Rannfrid Skjervold

 • 11:00 - 11:25

  Incentivmodeller i norsk offshore (Wintershall)

  Gjennom årene har ulike incentivmodeller vært lansert i norsk oljevirksomhet, men ingen har hatt noen langsiktig effekt. Wintershall Norge har imidlertid kommet langt i sine tanker rundt dette viktige temaet.
  Cecilie Tefre, innkjøpsdirektør, Wintershall Norge.

  Speakers:

  Cecilie Tefre

 • 11:25 - 11:50

  Nødvendig adferdsendring (ConocoPhillips)

  Hvordan får vi til en nødvendig adferdsendring både hos operatør og leverandør som kan skape grunnlag for et bærekraftig samarbeid?
  Nils Svanberg, Supply Chain Manager, ConocoPhillips

  Speakers:

  Nils Svanberg

 • 11:50 - 12:20

  Hvordan endres anskaffelsesfunksjonen? (Statoil)

  Operatørens innkjøpere har kuttet mye kostnader, også i leverandørkjeden, men er "forenklinger og godt nok" tilstrekkelig eller må operatørene endre administrative rutiner slik at anskaffelsesfunksjonen møter økte krav til teknisk kunnskap og helhetsforståelse?
  Rannfrid Skjervold, VP Procurement Sub-surface, Statoil

  Speakers:

  Rannfrid Skjervold

 • 12:20 - 13:10

  Lunsj

  Det serveres lunsj og gode muligheter for mingling på utstillerområdet.

 • 13:10 - 13:25

  Rundebordsdiskusjon.

  Forenkling, kompensasjonsformat og incentivmodeller – hva mener industrien skal til?

 • 13:25 - 13:40

  Spørsmål fra salen

  Rannfrid Skjervold og Nils Svanberg svarer på spørsmål fra salen.

  Speakers:

  Nils Svanberg

  Rannfrid Skjervold

 • 13:40 - 14:30

  SESJON: Den nye logistikken

  Speakers:

  Frida Eklöf Monstad

  Hans Andersson

 • 13:40 - 14:05

  Delingsøkonomien og logistikkløsninger (Statoil)

  Statoil har de siste årene effektivisert virksomheten, og redusert kostnadene innen logistikk på norsk sokkel. Når selskapet nå skal fortsette omstillingen vil mye av endringene skje med inspirasjon fra delingsøkonomien, digitalisering og det grønne skiftet. Fortsatt ligger det mye potensial i å utnytte ressursene bedre, og leverandørindustrien og andre operatører er viktige samarbeidspartnere for å få dette til. Vi trenger nyskapende samhandlingsformer som stiller nye krav til kontraktformat og anskaffelsesstrategier. Samarbeid, nytenking og åpenhet er nøkkelord for å få dette til i en industri i stor omstilling.

  Speakers:

  Frida Eklöf Monstad

 • 14:05 - 14:30

  Må ta ansvar for egen leveranse (Aker Solutions)

  Gjennom vårt nye program «Supplier Accreditation» stiller vi konkrete krav til at våre leverandører tar ansvar for egen leveranse. Vi skal ikke bruke ressurser på å dobbeltsjekke kvaliteten vi har betalt for. Kort sagt: «We can not inspect quality into our products». Vårt akkrediteringskonsept krever aksept fra operatørselskapene – noe vi allerede har gjort oss noen erfaringer med.
  Hans Andersson, Vice President Supplier Quality, Accreditation and Development, Aker Solutions.

  Speakers:

  Hans Andersson

 • 14:30 - 15:00

  Pause – møt våre utstillere

  Kaffepause og muligheter for å mingle på utstillerområdet.

 • 15:00 - 15:25

  Hvordan levere tjenester i en google-tid? (DNV GL)

  Industrien står ovenfor en rekke digitale utfordringer. Hvordan leverer man tjenester i Google-tid? Hva er mulighetene og fallgruvene i moderne maskinlæring? Hvordan kobler vi data til menneskelig ekspertise og forståelse?
  Simen Eldevik, Senior forsker, DNV GL

  Speakers:

  Simen Eldevik

 • 15:25 - 15:50

  Vi må dele der vi kan og konkurrere der vi må. (FeC)

  Fremtidens oljebransje har ikke råd til å sitte på overkapasitet av ressurser. Vi må dele der vi kan og konkurrere der vi må. Driftsdata, ekspertise og infrastruktur (baser, rigger og supplyskip) må gjøres tilgjengelig på en kosteffektiv måte. Innleder vil adressere hvordan et ekspertisesenter med nisjekompetanse kan bidra til reduserte kostnader og mer effektive prosesser.
  Kathrine Molvik, Female Entrepreneur 2016, FeC

  Speakers:

  Kathrine Molvik

 • 15:50 - 16:15

  Underleverandørenes dilemma - ukjent risiko eller ingen kontrakt

  Det nye kontraktsregimet i norsk offshore har overført mye risiko og kost fra operatørene til leverandørene. Kombinasjonen av ulike kontraktsklausuler gjør at underleverandørene påtar seg risiko som kan medføre store problemer i eget selskap. Er man som underleverandør helt prisgitt hovedleverandøren, eller kan man påvirke generelle betingelser og planlegge strategier for exit? Innleder har syv års erfaring som anskaffelsesleder i Statoil og arbeider nå som forretningsadvokat i hovedsak mot oljeservice.
  John Arthur Bugge, Advokat og Partner Hope & Co. Advokatfirma AS

  Speakers:

  John Arthur Bugge

 • 16:15 - 16:20

  Avslutning dag 1

  Oppummering og avslutning
  Glenn Stangeland, Redaktør, Petro.no

  Speakers:

  Glenn Stangeland

 • 09:00 - 09:05

  Innledning

  Glenn Stangeland, Redaktør, Petro.no
  John Økland, Journalist, Petro.no

  Speakers:

  Glenn Stangeland

  John Økland

 • 09:05 - 09:30

  Supply chain funksjonen i 2025 (Nima)

  Hvordan vil supply chain management og innkjøp se ut i 2025, og i hvilken grad vil robotisering og Big Data påvirke leverandørene til norsk oljevirksomhet? Innleder representerer NIMA og arbeider til daglig med supply chain.
  Nils-Kristian Alvestad, Supply Chain Supervisor, Technip/FMC Stavanger.

  Speakers:

  Nils-Kristian Alvestad

 • 09:30 - 09:55

  Bruken av NORSOK-standarder (Ptil)

  Petroleumstilsynet har registrert at flere aktører ønsker å redusere antall selskapsspesifikke krav og bruke mer industristandarder. Petroleumstilsynet har gjennom tilsyn og prosjekter sett på bruken av selskapsspesifikke krav og standarder.
  Geir Løland, Fagleder Konstruksjonssikkerhet, Petroleumstilsynet

  Speakers:

  Geir Løland

 • 09:55 - 10:20

  Ulik de fleste andre (Lundin)

  Fra funnet av gigantfeltet Johan Sverdup til den suksessfulle utbyggingen av Edvard Grieg plattformen har Lundin Norge vist evne til å gjennomføre prosjekter ganske ulikt de fleste andre og mer tradisjonelle aktørene. Men hvordan akter selskapet å opprettholde denne unike tilnærmingen i fremtiden ?
  Johan Mohr, Leder kontraktsavdelingen, Lundin Norway.

  Speakers:

  Johan Mohr

 • 10:20 - 10:50

  Pause – møt våre utstillere

  Kaffepause og muligheter for å mingle på utstillerområdet.

 • 10:50 - 11:15

  Hvordan vi jobber med leverandørene våre (Kværner)

  Kværner har i år vunnet flere store oppdrag. Selskapet er en global innkjøpsaktør og er opptatt av norsk verdiskapning gjennom standardisering og industrialisering. Hvordan jobber Kværner mot sin leverandørkjede i dag og hvordan vil teknologisk utvikling og digitalisering kunne påvirke samhandlingen i fremtiden.
  Christoffer Valstad, VP procurement, Kværner

  Speakers:

  Christoffer Valstad

 • 11:15 - 11:45

  Bransjens eget syn på fremtiden (Inventura)

  Aktørene på NCS har respondert på oljeprisfallet med konseptforenkling og økt effektivisering. Men det har skjedd en tilsvarende reduksjon i hele den globale olje og gassindustrien, og derfor må effektiviseringen fortsette. Hvilke konsekvenser har dette for standardisering og samarbeid gjennom hele forsyningskjeden ? Innkjøpskonferansen fremlegger resultatene av en spørreundersøkelse til ledere i leverandørindustrien, og en regnskapsanalyse som måler helsetilstanden i bransjen.
  Atle Sundøy, partner, Inventura

  Speakers:

  Atle Sundøy

 • 11:45 - 12:05

  Rundebordsdiskusjon

 • 12:05 - 12:30

  Paneldebatt

  Speakers:

  Atle Sundøy

  Christoffer Valstad

  Geir Løland

  Johan Mohr

  Nils-Kristian Alvestad

 • 12:30 - 12:35

  Avsluttende kommentar

  Glenn Stangeland, Redaktør, Petro.no

  Speakers:

  Glenn Stangeland

 • 12:35 - 13:15

  Lunsj

 • 13:00 - 15:30

  Møtebørs - møt innkjøpere fra Statoil

  Statoil stiller med følgende personer til Møtebørs under årets Innkjøpskonferanse: Lawrence McCourt, Segment Lead - Procurement Norway Trond A. Dybevaag, Segment Lead – Procurement Norway Bjørn P. Landråk, Manager Supply Chain – Procurement Norway Erlend Vikan Skjevik, Segment Lead – Procurement Norway Tore Aarreberg, Manager Supply Chain – Procurement Capital Projects Tonje Trandum Woll, Manager Supply Chain – Procurement Capital Projects Linda Moe Lund, Vice President Supply Chain – Operational Procurement and Materials Management Nils Røynstrand, Manager Supply Chain - Operational Procurement and Materials Management Betalende Delegater kan søke om 1 møte hver på slutten av konferansedag 2.

 • 20.00 - 22.00

  Icebreaker

  Delegater, utstillere og samarbeidspartnere inviteres til Icebreaker på kvelden før konferansen.

  Tirsdag 26. september
  Sted: Hotellbaren, Energy Hotel, Stavanger

 • 20.00 - 23.30

  Konferansemiddag (onsdag 27. september)

  Aperitiff - utstillerområdet (19.00-20.00)

  Festmiddag med underholdning (20.00-23.30)
  Offshore Media Group og NIMA ønsker delegater, utstillere, foredragsholdere og inviterte gjester velkommen til middag der du kan nyte god mat, musikk og topp underholdning i en avslappet atmosfære.
  Pris: NOK 950,- + MVA

Delegatpass

Ta med en kollega og benytt deg av gode rabattordninger.

Delegatpass

8,900 .
 • Delegatpass x 2 dager
 • Invitasjon til icebreaker
 • Tilgang til presentasjoner
 • Oppføring på delegatliste
 • Konferansepakke med lunsj
 • ---
 • Mer info og bestill

Kollegarabatt

30% .
 • 30% rabatt på første kollega
 • Invitasjon til icebreaker
 • Tilgang til presentasjoner
 • Oppføring på delegatliste
 • Konferansepakke med lunsj
 • ---
 • Mer info og bestill

Grupperabatt

50% .
 • 30% rabatt på første kollega
 • 50% rabatt på øvrige kollegaer
 • Invitasjon til icebreaker
 • Tilgang til presentasjoner
 • Oppføring på delegatliste
 • Konferansepakke med lunsj
 • Mer info og bestill

Ledergruppe

5+ .
 • Kontakt oss for tilbud
 • Muligheter for møterom
 • Invitasjon til icebreaker
 • Tilgang til presentasjoner
 • Oppføring på delegatliste
 • Konferansepakke med lunsj
 • Mer info og bestill

Sponsorer

Vi takker våre samarbeidspartnere og sponsorer.

Referanser

Les hva tidligere delegater sier om Innkjøpskonferansen.

Bildegalleri

Bilder fra Innkjøpskonferansen 2016

Over 200 delegater var samlet under Oljebransjen Innkjøpskonferanse 2016. Se bilder fra de to konferansedagene og kveldsarrangementet.