EKSISTERER DIN BEDRIFT I 2022?

27-28. september 2017, Clarion Hotel Energy, Stavanger
Norsk oljebransje er inne en dramatisk omstilling der delingsøkonomi, standardisering og teknologisk revolusjon vil skape nye konstallasjoner og samarbeid over tradisjonelle grenser. Hvilke endringsprosesser kreves for at ditt selskap og dine arbeidsoppgaver skal overleve de neste fem årene?

Årets konferanse introduserer aktuelle temaer som drøftes av innlederne før de tas videre i paneldebatt og rundebordssamtaler. I tre bordsettinger får delegatene en unik mulighet til å bli kjent med og diskutere sentrale temaer med fagfolk fra andre selskaper.

Den 5. Oljebransjens Innkjøpskonferanse inviterer til drøfting av et fremtidsbilde som vil påvirke din bedrift og resten av verdikjeden. Konferansen retter seg spesielt mot fagmiljøer innen innkjøp, kontrakt, logistikk og forsyningstjenester, og hadde 240 delegater i 2016.

Påstander som drøftes fra sal og scene på INK 2017

  1. Standardiseringen vil gå fortere enn vi er klar over.
  2. Nye operatørkonstellasjoner vil tvinge seg frem.
  3. Oljeprisen forblir $ 50-60, enhetsprisene reduseres.
  4. NORSOK erstattes av internasjonale standarder for leverandører worldwide.
  5. Leverandørspecer og standardisering gjør at mellomleddene forsvinner.
  6. Delingsøkonomien gir samhandling i verdikjeden og nye forretningsmodeller.
  7. Krav til redusert kapitalbinding endrer logistikken.
  8. Kunstig intelligens og digitalisering fjerner barrierer.
  9. Innkjøpsfunksjonen blir en viktigere del av selskapenes forretningsstrategi.
  10. Konkurranseutsetting og laveste rater reduserer ikke kostnadene.

 

Oljebransjen Innkjøpskonferanse arrangeres av: